Sådan laver du en midifil


Generelt
Der er visse retningslinier som man altid skal anvende, hvis man vil opbygge en standard MIDIFIL. Visse midikanaler er resserveret til bestemte formål. Disse er:
Midikanal 01: bruges til at initiere og nulstille lydmoduler med, ved hjælp af System Exclusive. Dette spor kan også indeholde Control change for samtlige kanaler/instrumenter der er benyttet i midifilen (dette sidste er dog ikke at anbefale, brug hellere separat Control change for hver kanal ! ).

Midikanal 02: skal altid bruges altid til bas-spor.

Midikanal 04: skal altid bruges til melodi, hvis denne ønskes indspillet på midifilen.

Midikanal 10: er standardspor til trommer. Andre spor kan dog sætte op til også at spille trommer, dette gøres ved hjælp af systemExclusive, men vil ikke blive gennemgået her på siden.

Første skridt
Start med at indspille melodien på midispor 4, tænk ikke på smarte fraseringer og andre fikse ting, indspil melodien helt tør, node for node og i en helt præcis kvantisering. Indspil melodiens forskellige elementer én gang (vers, omkvæd og evt c-stykke). Herefter kopieres sangen op i de antal vers og omkvæd sangen består af. Nu har du noget at arbejde ud fra når du skal videre med det næste stykke rugbrødsarbejde.

Trommesporet indspilles
Da en midifil ofte opbygges i små bidder, er det en stor hjælp at melodien ligger som ledetråd på spor 4, det gør det meget lettere at komme i gang med trommeprogrammeringen på spor 10.
Når man starter på at lave et kopinummer, er det efter min mening vigtigt at man kommer så tæt på det originale materiale som muligt. DERFOR - brug lang tid på at lytte det originale nummer af, find det rigtige tempo, lyt efter stortrommemønster, perkussion og andet som gøre nummeret til en helhed.
Lad være med at indspille 4 takter med et trommemønster, og så kopiere disse fire takter til hele nummeret. Det er let, men lyder kedeligt og udynamisk i det færdige resultat. Indspil små bidder af nummeret så nøjagtigt efter originalen som muligt.

Brug mange trommespor. Lav et spor til stortromme, et til lille tromme, et til hihat/bækken, og et til perkussion osv. Prøv at forestille dig en rigtig trommeslager mens du programmerer dit trommespor. Tænk logisk ! en rigtig trommeslager kan ikke fortsætte med at hamre på sin hihat, samtidig med han laver et løb på sine tammer. Før og efter et slag på bækkenet, skal der være et ophold i Hihat slag, nemlig den tid der går fra trommestikken flyttes fra hihatten til bækkenet. Det er små nuancer, men der er de nuancer der adskiller en god programmør fra en dårlig. Brug tid på dit trommespor, pas på ikke alle slag er af samme styrke. En "rigtig" trommeslager slår heller ikke lige hårdt hele tiden, og rammer ikke det samme sted på trommeskindet hver gang stikken rammer. Husk det - der er den vigtigste måde at skabe dynamik i trommespillet på.
Pas også på at du ikke bruger det samme chrashbækken hver gang, det lyder stereotypt og unuanceret. Trommesporet er alfa og omega i en god midifil.

Bassporet
Bassporet er en yderst vanskelig ting at arbejde i. Umiddelbart er det bare at spille bastonerne, men så enkelt er det bestemt ikke. Problemet med strengeinstrumenter er nemlig, at de har en naturlig sustain. Altså en streng kan godt klinge, fordi man anslår en anden. Det er du nødt til at efterligne i dit bassspor.
For at gøre det, skal du være opmærksom på 2 faktorer. Din sustainpedal, og din pitch-bender. Ved hjælp af susatin pedalen, kan du efterligne den naturlige sustain der er i en basguitar, og ved hjælp af pitchbenderen, kan du efterligne den unøjagtighed der er i placering af fingeren på en båndløs bas, som ofte anvendes i forbindelse med programmering af basspor på standard midifiler.
Du kan ikke efterligne naturlig sustain ved bare at holde tangenten nede - du skal bruge sustainpedal for at gøre det.

En anden meget vigtig parameter i opbygningen af dit basspor, er det DECAY hver tone har. Decay er den tid der går fra en tone er slået an, til den er klinget ud. For at definere det, skal du bruge nogle GS-Parametre, som under et hedder NRPN-funktioner.

Sådan sætter du de 3 parametre i Cubas List Editor Her er et eksempel på, hvordan midi-informationerne kan se ud. Eksemplet her er taget fra CUBASE, men grundlæggende gælder det for alle programmer til udvikling af MIDI-FILER.
Læg mærke til de sidste 3 parametre. Disse er parametrene for DECAY. NRPN koder kommer altid i sæt af tre controlchange 99, 98 og 6. Parametren 99 er altid den der styre hvilken funktion man ønsker at bearbejde. I dette tilfælde 1, som er justering af lyden. 98 er i dette tilfælde 100, hvilket betyder DECAY, og værdien af controlchange nummer 6 er i dette tilfælde 45, hvilket er længden af DECAY for dette bas-spor. Dette er mit standard opsæt for bassporet. ( midikanal 2 )

Brug lang tid, og vær omhyggelig med at indspille dit basspor, det er sammen med trommesporet den vigtigste bestanddel af ethvert nummer. Det er bas og trommer der er grundlæggende for den karakter nummeret skal have. Pas også på at ikke alle anslag har samme velocitet (styrke), det lyder mere dynamisk, hvis du ikke har samme anslag på samtlige toner. Dette kan ofte redigeres bagefter.

System Exclusive
Er du god til at regne med HEX-Tal ? - nej vel, der er også svært, men det skal man altså kunne for at arbejde med System-Exclusive. Lav aldrig en midifil uden mindst en SYSEX information. Disse informationer bruges til at nulstille de enheder som er tilsluttet din afspiller. Da mine filer altid bruges sammen med Rolans Sound Canvas bruger jeg følgende SYSEX-kode for at lave et midi-reset:
41,10,42,12,40,00,7F,00,41,F7. Denne sysex-kode, inkl. alle kommaer, nulstiller mit modul til de indstillinger som er default for mit lydmodul. Ved hjælp af SYSEX-koder kan du definere hvilken type rumklang du vil anvende, chorus-type og meget mere. Men der er trods alt noget jeg indtil videre vil holde lidt for mig selv.
Brug ovennævnte kode i et midispor som er generel. Typisk kaldes dette spor for ANY. Det vil sige at samtlige 16 midispor modtager et GS-reset og dermed bliver nulstillet.

GS-PARAMETRE
Til sidst vil jeg lige lave en lille opstilling af de mest benyttede GS parametre til brug for indstilling af trommer og instrumenter. Husk at de altid skal komme i sæt af tre, som illustreret herover.

NRPN FUNKTION CC 99 MSB CC 98 LSB CC 6 DATA
Tromme Tuning 24 Instrument Nr. # 0 - 127
Tromme Volume 26 Instrument Nr. # 0 - 127
Tromme Panorering 28 Instrument Nr. # 0 - 127
Tromme Rumklang 29 Instrument Nr. # 0 - 127
Tromme Chorus 30 Instrument Nr. # 0 - 127
Vibrato Hastighed (Rate) 1 8 14-114
Vibrato Dybde (Depth) 1 9 14-114
Vibrato forsinkelse (Delay) 1 10 14-114
Filter Cutoff Frequency 1 32 14-114
Filter Resonance 1 33 14-114
Envelope Attack time 1 99 14-114
Envelope Decay time 1 100 14-114
Envelope Release time 1 102 14-114

Jeg har oversat de engelske udtryk til dansk, som giver mening, ellers har jeg anvendt de gængse fagudtryk som envelope osv. Der hvor der står Instrument nr. # - skal du indsætte nummeret på den tromme du vil arbejde med. Disse numre referere til en taste på dit keyboard, og kan findes i manualen til det lydmodul som du anvender. Anvender du GM eller GS kan du se instrumentlisten her

God fornøjelse !

Har du Spørgsmål, så skriv til mig !!